Excellent Board Result of Class XII & X * 100% Result in Science, Commerce and Humanities * 100% First Division in Science * 87% First Division in Commerce * 97.65% First Division in Humanities * X- 10 students above 90%, 20 students above 80%

Activities

House Mistres / Master Jija Bai Kasturba Laxmi Bai Meera Bai Panna Dhai Sarojini

Senior -

Junior -

Mrs. Parul Kalla(Sr.)

Mrs. Pratibha D

Mrs.Kalpana Joshi(Sr.)

Mrs.Suman Vyas(Jr.)

Dr. Taruna B.(Sr.)

Mrs.Vinita Harsh

Mrs.Vinita Solanki(Sr.)

Mrs. Dhara Jaiswal(Jr.)

Mrs. Soniya Mathur(Sr.)

Mrs.Usha Vyas(Jr.)

Mrs. Saroj Garg(Sr.)

Mrs. Leena Purohit(Jr.)

Teachers

Mrs.Pratibha Bohra

Mr. Naresh Chouhan

Mrs. Sona Lohra

Mrs. Meenu Purohit

Mrs. Deepshikha

Mrs. Anju Purohit

Dr. I.M.Goyal

Mrs. Saroj Tripathi

Ms. Arjuman Aara

Mrs. Chandana Sen

Mrs. Arjuman

Mr. Rajendra K

Mr. Zaheer Khan

Mrs. Kavita Gaur

Mr. P.K.Vyas

Mrs. Bhawna Rathore

Mohd. Suleman

Mr. Sanjay Bhatnagar

Mrs. Divya

Mrs. Preeti

Mrs.Surbhi Vyas

Mrs. Preeti Parihar

Mr. Sampat N.

Mrs. Priyanka Bhati

Mrs. Garima Thanvi

Mrs. Bhakatawar Bano

Mrs. Renu kalla

Mrs. Dipti Sankhla

Mrs. Priyanka Bohra

Mrs. Abha

Mrs. Namrata