Shri Sohanlal Manihar Girls Sr. Sec. School

Shri Sohanlal Manihar Girls Sr. Sec. School

Faculty

Photo
Name
Designation

Ms. Anita Kakkar

Principal (HOD Hindi)

Mr. Dinesh Choudhary

Vice Principal

Mr. Vidhyarti Kalla

Lecturer (HOD)

Dr.P.K.Singhal

HOD(Science)

Mr. Inder Mal Goyal

Lecturer (HOD Commerce)

Mr. Susheel Singh

Lecturer

Mr. Shailendra Bhatnagar

Lecturer(HOD Computer)

Ms. Kalpana Joshi

Lecturer

Ms. Arjuman Aara

Sr. Teacher

Mohammad Suleman

Lecturer

Mr.P.K.Vyas

Lecturer

MS. Saroj Tripathi

Sr. Teacher

Mr. Narendra Trivedi

Sr. Teacher

Dr.. Taruna Bachawat

Sr. Teacher

Ms. Saroj Garg

Sr. Teacher

Mr. Sampat Kumar Nawandhar

Teacher

Ms. Pratibha Bora

Teacher

Ms. Preeti Parihar

Sr. Teacher

Ms. Meenu purohit

Teacher

Sunanda Purohit

Sr. Teacher

Ms.Anju Purohit

Ms.Parul Kalla

Sr. Teacher

Mr. Zaheer Khan

Vinita Harsh

Sr. Teacher

Ms. Soniya Mathur

Ms.Sona Lohra

Teacher

Mr. Naresh Chouhan

Sr. Teacher

Garima Thanvi

Sr. Teacher

Ms.Renu Kalla

Teacher

Ms. Usha Vyas

Teacher

Ms. Pratibha Dadich

Teacher

Ms. Dipshikha vyas

Teacher

Ms.Kavita gaur

Teacher

Ms.Vinita Solanki

Teacher

Ms.Dhara

Teacher

Ms. Suman vyas

Teacher

Mr. Rajendra Kumar

Teacher

Jaswant

Teacher

Bhawana Rathore

Teacher

Leena Purohit

Teacher

Deepti Sankhla

Teacher

Priyanka Bora

Teacher

Alka Bohra

P.T.Teacher

Divya Bhati

Teacher

Ms. Chandana sengupta

Sr. Teacher

Dr. Abha Mayank

Teacher

Mr.Sanjay

Mr. Avinash Bhatnagar

Teacher

Ms. Lata Chouhan

Sr. Teacher

Madhu Bhati

P.E.T

Ms. Beena Dave

Teacher

Mr. Mahesh Dave

Mr. Anand Shah

Ms. Madhu Bhootra

© Copyright 2018 Sohanlal Manihar Girls Sr. Sec. School

VISITOR :
SMS, Jodhpur